Zvērinātu advokātu birojs "Ernstsons, Reisa un Partneri"

 

IEGUVUMI NO FIZISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA

Fiziskās personas (turpmāk arī – parādnieks) maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.
Ja fiziskā persona ir izpildījusi savu saistību dzēšanas plānu, atlikušās nesegtās parādsaistības pilnā apmērā tiek dzēstas, un kreditori zaudē prasījuma tiesības pret fizisko personu.
Kādas personas var sniegt pieteikumu par fiziskas personas maksātnespējai?
Jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības.

KĀDĀM FINANSIĀLĀM GRŪTĪBĀM JĀPASTĀV?

1. personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 EUR,
2. sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 EUR.

KĀDOS GADĪJUMOS TIESA ATSAKA PIEMĒROT FIZISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai:
1. kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
2. kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;
3. kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības;
4. pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas.

KĀDI FINANSIĀLI LĪDZEKĻI NEPIECIEŠAMI, LAI UZSĀKTU FIZISKAS PERSONAS MAKSĀTNESPĒJAS PROCESU?

1. Valsts nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā – 71,14 EUR,
2. Depozīta iemaksa Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā, divu minimālo mēnešalgu apmērā.

2 thoughts on “Fiziskas personas maksātnespējas procesa nianses”

Rakstīt komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *