zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

Lūsis uzmanīgs, piesardzīgs dzīvnieks. Cilvēkam dod ātrumu, pastiprinātu uzmanību, veiklību, kā arī darbības precizitāti un loģisku rīcību. Lūša simbols palīdz ieraudzīt dažādas dzīves situācijās no cita skatu punkta, kā arī palīdz noskaidrot patiesību vai atšifrēt negodīgus nodomus.

peda-kreisi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi
peda-labi
peda-kreisi

ZAB “ERNSTSONS, REISA un PARTNERI” biroja zvērināta advokāte Linda Reisa man sniedza profesionālu palīdzību laulības šķiršanas lietā, kuras pamats bija vīra vardarbība pret mani un manu bērnu. Advokātes profesionālisms izpaudās ne tikai “likumu zināšanā”, bet arī cilvēciskumā, morāla atbalsta sniegšanā, iedrošināšanā visa procesa laikā. Ne brīdi nejutu tikai formālu pārstāvības īstenošanu, viņa patiesi saprata manas šaubas, bailes un “vardarbībā cietušā” atkarību no varmākas. Tikai pateicoties viņas atbalstam un profesionalitātei es un mans dēls šobrīd dzīvojam drošībā. Advokāte tiesas sēdē, kurā skatīja mana vīra pieteikuma par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu atcelšanu, meistarīgi atklāja man vīra patieso būtību, kuru nezinātājs (tiesnesis, kas redz viņu pirmo reizi), nekad nenojaustu un, iespējams, pie citiem apstākļiem – man nekad nenoticētu. Ne velti, cilvēks, kas man ieteica vērsties tieši pie Lindas Reisa, man teica, ka viņa drosmīgi pārstāv savus klientus.

Zita
peda-kreisi
peda-labi

Manam vīram mantojumā pienācās zeme un uz tās esošās ēkas, savulaik zemi ierakstījām zemesgrāmatā, taču zemesgrāmata ēku ierakstīšanu atteica, norādot, ka nepieciešami dokumenti un arhīva vai kāds cits apliecinājums par īpašuma tiesībām. Ne arhīvā, ne pašvaldībā atbilstošus dokuemtus neatradām. Kaut gan ēkām nav liela vērtība naudas izteiksmē, tās tomēr mums dzimtas īpašums. Bijām izmisumā un gandrīz jau padevāmies, jo būvju stāvoklis tikai pasliktinājās, savukārt renovāciju un citas darbības, kam nepieciešama saskņošana būvvaldē var veikt tikai ēku īpašnieks. Advokātu dienu ietvaros vērsos pie ZAB “ERNSTSONS, REISA un PARTNERI”, kur advokāte Linda Reisa nevilcinoties piedāvāja risinājumu – vēršanos tiesā īpāsuma tiesību atzīšanai. Bez viņas padoma un aktīvās iesaistīšanās mūsu jautājuma risināšanā ēkas tā arī sabruktu, bet mēs iedzīvotos soda naudās par nesakoptu īpašumu.

Zenta Viļuma
peda-kreisi
peda-labi

Pēc juridiskās palīdzības ZAB “ERNSTSONS, REISA un PARTNERI” vērsos saistībā ar aizstāvības nodrošināšanu kriminālprocesā, kura ietvaros cietušais atsauca izlīgumu, kaut gan naudas summu, par ko ar cietušo vienojāmies izlīgumā, biju samaksājis. Cēlu prasību tiesā civiltiesiskā kārtībā, lai atgūtu samaksāto naudu, taču tiesa manu prasību nepieņēma, norādot, ka šo jautājumu skatīs krimināllietas ietvaros. Samaksātā naudas summa bija ievērojama, līdz ar to nesamierinājos ar tiesas atteikumu un vērsos pie biroja civiltiesību speciālistes zvērinātas advokātes Lindas Reisas, kas sagatavoja blakus sūdzību par šo tiesas netaisnīgo lēmumu. Pateicoties advokātes darbam, apgabaltiesa atcēla rajona tiesas lēmumu, atzīstot to par nepamatotu. Tieši pateicoties advokātes Lindas Reisas piedāvātajam risinājumam un sagatavotajam procesuālajam dokumentam apgabaltiesai, tika nodrošināts taisnīgums. Tas, ka viena biroja ietvaros varu risināt juridiskos jautājums gan krimināltiesībās, gan civiltiesībās, ir liels ieguvums, turklāt savu darbu šī biroja juristi dara profesionāli, par ko liecina ne tikai mana pieredze.

Aldis Kalniņš
peda-kreisi
peda-labi

Man piederošs uzņēmums iegādājās nekvalitatīvu preci no cita uzņēmuma. Strīdu mēģinājām risināt sarunu ceļā, rezultātā šis uzņēmums pieprasīja mistiskus zaudējumus no mana uzņēmuma. Mana meita bija zvērinātas advokātes Lindas Reisas studente Rīgas Stradiņa unversitātē, kas arī ieteica man sazināties ar advokāti, jo viņa esot atsaucīga , vienmēr aktīva un gatava jauniem izaicinājumiem, drosmīga viedokļu paušanā un argumentācijā. Minētais arī apliecinājās tiesas procesā, kurā mēs pierādījām. Nešauboties izvēlēšos ZAB “ERNSTSONS, REISA un PARTNERI” situācijās, kad būs nepieciešama juridiskā palīdzība.

Jānis Smiltiņš
peda-kreisi
peda-labi

Pie ZAB “ERNSTSONS, REISA un PARTNERI” vērsos brīdī, kad likās viss jau ir zaudēts. Mans vīrs savulaik aizņēmās naudu no kredītiestādes, saistību nodrošināšanai ieķīlājot man piederošo māju, kas ir vieta, kur vienmēr satiekas visi mani bērni un audžubērni. Atceros, ka vairāk kā pirms desmit gadiem vīrs vairs nevarēja veikt kredīta maksājumus un tiesa piedzina parādu par labu kredītiestādei – bankai. Šobrīd šī banka vairs nepastāv, bet parāda piedziņa maksātnespējas procesa liakā bija nodota citam uzņēmumam. Un pēc vairāk nekā desmit gadiem šis uzņēmums iesnidza izpildu rakstu tiesu izpildītājam, lūdzu pārdot izsolē manas ģimenes māju. Esmu sieviete gados, no likumiem īsti neko nesaprotu, bet man likās, ka jādara viss, lai saglabātu šo vietu, šo ģimenes šūpuli. Pateicoties advokātes nesavtīgajai rīcībai un precīzi sagatavoto sūdzību tika atcelts rajona tiesas spriedums, kas atzina, ka tiesu izpildītājam mana māja jāpārdod. Vienlaikus šīs lietas ietvaros pret mani tika vērstas prettiesiskas darbības arī no izmeklēšanas iestāžu puses, kuru novēršanā iesaistījās biroja advokāts Jānis Ernstsons. Es un mana ģimene esam bezgala pateicīgi, ka Ziemassvētkus, Līgo, vai jebkuru citu Dieva doto dienu varam pavadīt mājā, kur joprojām dzīvo mana vīra gars, bez viņiem tas nebūtu bijis iespējams.

Daina Damberga
peda-kreisi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi
peda-kreisi
peda-labi