zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.»

 Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Административное право — обеспечить соблюдение основных принципов демократического, правового государства, особенно правa человека, в конкретных публично-правовых отношениях между государством и частным лицом.

ADMINISTRATĪVĀS-TIESĪBAS

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

darba-attiecibu-aizstaviba

ТРУДОВОЕ ПРАВО

pacientu-tiesibas

ПРАВА ПАЦИЕНТА

apdrosinasanas-tiesibas

ПРАВА ПО СТРАХОВАНИЮ

Komerctiesības

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

administrativie-sodi

ДЕЛА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАРУШЕНИЯМ