zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

 Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Administratīvās tiesības – nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un privātpersonu.

ADMINISTRATĪVĀS-TIESĪBAS

Administratīvā procesa lietas

 • Konsultācijas;
 • Dokumentu sagatavošana(vēstules, iesniegumi, sūdzības, lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzēšana, blakussūdzības);
 • Iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu;
 • Pārstāvība pirmstiesas procesā – iestādēs, kā arī tiesā.
darba-attiecibu-aizstaviba

Darba tiesības

 • Līgumu analīze, sagatavošana;
 • Darba strīdu risināšana, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu, izbeigšanu, atjaunošanu darbā;
 • Darbinieku vai darba devēju pārstāvība pirmstiesas un tiesu procesos.
pacientu-tiesibas

Pacientu tiesības

 • Dokumentu sagatavošana (vēstules, iesniegumi, sūdzības, lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzēšana);
 • Iesniegumu par kompensējamo medikamentu piešķiršanu sagatavošana, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana u.c.
 • VDEĀK lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana, u.c.
apdrosinasanas-tiesibas

Apdrošināšanas tiesības

 • Dokumentu sagatavošana (prasības pieteikumu, paskaidrojumu, lūgumu, sūdzību);
 • Zaudējumu piedziņa, atlīdzības summas izmaksas apstrīdēšana;
 • Pārstāvība pirms tiesas procesā kā arī tiesās.
Komerctiesības

Komerctiesības

 • Jaunu nodibinājumu, biedrību, komercsabiedrību (SIA, AS, IK) dibināšanas dokumentu izstrāde;
 • Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana;
 • Likvidēšanas dokumentu sagatavošana.
administrativie-sodi

Administratīvo pārkāpuma lietas

 • Dokumentu sagatavošana (iesniegumi, sūdzības un citi dokumenti);
 • Pie administratīvās atbildības saukto personu pārstāvība iestādē un tiesā;
 • Cietušo personu pārstāvība iestādē un tiesā.
Inese Jonuška juriste

INESE JONUŠKA

Juriste