zvērinātu advokātu birojs

"ERNSTSONS, REISA un PARTNERI"

“Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.” Latvijas Republikas Satversmes 92.pants

Vēršanās pie advokāta ir zināms garants juridiskās palīdzības kvalitātei. Tādejādi minētās šķirtnes grāmatās, ļauj uzlūkot un izzināt personas tiesības uz advokātu katrā no tiesību nozarēm, kā arī advokātu tiesības un pienākumus, atbildību sniedzot juridisko palīdzību.

Grāmatu plaukts

Noderīgas saites:

Gadījumā, ja šobrīd nevaram Jums palīdzēt, ieskaties Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā (šeit).

www.likumi.lv – tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta brīva un bezmaksas piekļuve sistematizētiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls – “Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē:

  • ārējos normatīvos aktus un citus tiesību aktus;
    pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
    Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
  • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.

Latvijas tiesu portāls – iespējams uzzināt pamatinformāciju par tiesu sistēmu Latvijā, tajā skaitā varat iepazīties ar būtiskāko informāciju, kas saistīta ar tiesvedības procesu.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa – visa nepieciešamā pamatinformācija par Latvijas Republikas Augstāko tiesu, tajā skaitā pieejama judikatūra, statistika, skaidrojumi.

Latvijas Republikas Satversmes tiesa – visa nepieciešamā pamatinformācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesu, tajā skaitā pieejama statistika, relīzes, runas un raksti.

Latvijas Vēstneša portāls „Par likumu un valsti” – Atbilstoši satura specializācijai lietotājiem piedāvājam redakcijas oriģinālmateriālus (rakstus, e-konsultācijas) un informatīvas norādes uz ārējiem resursiem. LV portāls publicē arī valsts iestāžu preses relīzes un valsts amatpersonu paziņojumus.

Jurista Vārds – Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. „Jurista Vārds” šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās.

Latvijas notārs – visa nepieciešamā pamatinformācija par zvērinātiem notāriem Latvijas Republikā, tajā skaitā informācija par zvērinātu notāru darbības specifiku, prakses vietām, kontaktiem, pakalpojumiem un pētījumiem.

Latvijas Zvērinātu Tiesu Izpildītāju Padome – visa nepieciešamā pamatinformācija par zvērinātiem tiesu izpildītājiem Latvijas Republikā, tajā skaitā informācija par zvērinātu tiesu izpildītāju darbības specifiku, prakses vietām, kontaktiem, pakalpojumiem, ir nodrošināta iespēja sekot līdzi savai izpildu lietai vai izvēlētai izsolei.

Latvijas Republikas prokuratūra – visa nepieciešamā pamatinformācija par Latvijas Republikas prokuratūru, tajā skaitā struktūra, kontakti, jaunumi.

Valsts policija – visa nepieciešamā informācija par Latvijas Republikas Valsts policiju, tajā skaitā struktūra, iespēja ziņot par noziedzīgu noziegumu, kontakti, aktualitātes, statistika.

Juridiskās palīdzības administrācijas – visa nepieciešamā pamatinformācija valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņēmējiem un sniedzējiem, kontakti, iesniegumu veidlapas, skaidrojumi.

Maksātnespējas administrācija  – visa nepieciešamā pamatinformācija, kas saistīta ar maksātnespējas procesiem, administratoru iecelšanu, atbildību, maksātnespējīgā tiesībām un pienākumiem, depozītu u.tml.

www.lursoft.lv – vienkopus visas Latvijas Republikas publiskās datu bāzes.

www.zemesgramata.lv – valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, kur var meklēt zemesgrāmatās reģistrētus īpašumus, iegūt informāciju par zemesgrāmatās reģistrētu informāciju, nodevu kalkulators.

www.kadastrs.lv – kadastra informācijas sistēma, kur var meklēt informāciju par VZD reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, pieejams karšu pārlūks, adrešu reģistrs.

www.manas.tiesas.lv – iespējams sekot līdzi savam tiesvedības procesam, pieejams valsts nodevu kalkulators, tiesu kalendārs, anonimizētie nolēmumi.

www.ur.gov.lv – pieejama pamatinformācija par Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistru, pieejamas veidlapas, skaidrojumi komersantiem par uzņēmuma reģistrēšanu, izmaiņu veikšanu u.tml.

Visas autortiesības aizsargātas © ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA JĀŅA ERNSTSONA BIROJS 2017